Piscines particulars

Piscines destinades únicament a la família, veïns i convidats dels propietaris, diferenciant les piscines de comunitats i les piscines unifamiliars.